Ing. Pavel Starý
projekty rodinných domů
Havlíčkova 154 , 411 17 LIBOCHOVICE
Tel.: 416 536 434, 416 591 648

Chcete bydlet?

Na Vaše individuální přání zhotovíme projekt rodinného domu.

Na základě zadání finanční náročnosti, dispozice a typu domu je zpracována nejprve studie, ze které vychází projekční část a příprava pro získání stavebního povolení stavby.

V dalším kroku jsou Vám předloženy dispoziční výkresy domu a výkresová dokumentace.

Součástí přípravy je samozřejmě i finanční rozpočet stavby. Jsme schopni Vám zajistit i další potřebné dokumenty pro bezproblémové získání stavebního povolení.

... začněme hned!

Stránky budou jsou pravidelně doplňovány o další projekty, studie a referenční stavby. O našich službách Vás budeme rádi informovat.
Stránky optimalizovány
pro rozlišení 800 x 600
Vaše rozlišení je